Ericsson Seniorer

 
Ansökan om medlemskap

Föreningen vänder sig till alla pensionärer från Ericsson. Även de som arbetat 20 år vid Ericsson, men outsoursats, eller måst sluta sin anställning på grund av arbetsbrist före sin pensionering, eller har slutat med avgångsvederlag från och med 58 års ålder, har rätt att bli medlemmar. Den som deltagit i föreningens aktiviteter i egenskap av närstående, har rätt att bli medlem på samma grunder, som gällt för den framlidne Ericssonpensionären. Med närstående avses här make, maka, sambo eller särbo.

Skicka din ansökan om medlemskap i ett e-brev till
ericssonseniorer@gmail.com

Lämna följande uppgifter:


Ansökan om medlemskap i Ericsson Seniorer

Efternamn:
Förnamn:
Gatuadress:
Postnr och postort:
Födelsedatum:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Arbetsuppgifter inom Ericsson (ex. IT/Ekonomi/Administration/Teknik m m)
Övriga upplysningar:


Om du inte kan skicka e-post går det bra att ta kontakt med oss på telefon 08-550 024 91, där du kan lämna ett meddelande i röstbrevlådan.

 
Senaste uppdatering: 8 juli 2022