Ericsson Seniorer
Styrelse och funktionärer
 
Styrelseledamöter
Gunnar Nyström, ordförande tel. 070-533 92 19
Gunvor Hertz, kassör tel. 076-119 46 08
Per Hallonquist, sekreterare tel. 072-574 62 79
Jan Stellan, ledamot tel. 070-221 99 33
Marina Hellstrand, ledamot tel. 076-336 11 19
Jan Rosbäck, ledamot tel. 070-618 74 46
Barbro Sahlin, ledamot tel. 070-570 26 37
Hana Påhlman, adjungerad, webbansvarig tel. 076-580 67 99
 
Revisorer
Christina Boström tel. 070-733 84 42
Christer Eklund tel. 070-518 17 34
 
Valberedning
Elsie Fondin tel. 072-231 07 87
Lena Hagström tel. 073-366 60 87
Senaste uppdatering: 2 december 2021