Ericsson Seniorer
Information

Medlemsavgiften för år 2020 är 120 kronor.

Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på träffar och fester.

Programblad delas ut två gånger om året.

Eventuella ändringar och tillägg till programmet meddelas på denna nätplats.

Senaste uppdatering: 13 januari 2020